U Uranie 18, Praha 7, CR
+420 725 719 563
petr.hedrlin@3epraha.cz

Projekty pro vědu a výzkum

CAD/CAM pro výzkum, inkubátory a start-upy

Projekty pro vědu a výzkum

Kdo se nezlepšuje, přestává být dobrým

Tato slova sice použil v dávném věku anglický vojevůdce Oliver Cromwell, ale jejich význam platí i v dnešním turbulentním světě. A možná ještě více než v dobách jeho válek za anglickou republiku.  Neustálý tlak na tvorbu nových  a zlepšování  starých produktů je alfou a omegou nejen pro samotný vstup na trh pro nové podnikatele, ale i pro růst těch, kteří již na tomto trhu jsou.   

Solidworks pro začínající podnikatele zdarma

Solidworks pomáhá začínajícím podnikatelům i výzkumným organizacím  s realizací jejich nápadů. Mohou se soustředit na inovace a testování produktů, s kterými chtějí uspět na současném náročném trhu, místo hledání a zajišťovaní nutných finančních zdrojů pro rozjezd svého projektu. 

Co je výzkumný projekt

Jednou z podmínek pro získání podpory softwarového vybavení správné zařazení vašeho projektu do kategorie výzkumu či vývoje.  Pojďme si proto nyní ukázat základní znaky, podle kterých poznáte, zda splňujete podmínky pro získání této podpory.

U všech projektů v oblasti výzkumu a vývoje, bez ohledu na jejich řešitele nebo rozdílnost výsledků, lze definovat několik základních společných podmínek.

  • cílem každého projektu oblasti výzkumu a vývoje (VaV) jsou vždy nové poznatky, ke kterým se snažíte dospět na základě dosavadních znalostí či vlastních předpokladů  
  • výsledek každého projektu VaV je do značné míry nejistý, minimálně nejste schopni nikdy dopředu přesně říci, kolik času a dalších zdrojů k dosažení výsledku budete potřebovat či zda výsledku vůbec dosáhnete  
  • každý projekt VaV je dopředu plánován z hlediska obsahu i rozpočtu  
  • projekty VaV jsou v organizaci realizovány proto, aby jejich výsledky byly uplatnitelné v produktech prodávaných na trhu.  

Základní znaky vašeho projektu pro výzkum a vývoj

  • Novost
  • Kreativní činnost
  • Nejistota
  • Systematičnost
  • Převoditelnost a reprodukovatelnost

Novost – cílem projektu je získání nových poznatků, které rozšiřují nebo nově definují dosavadní známá řešení.

Kreativní činnost – pro dosažení cílů vytváříte nové postupy, nekopírujete postupy aplikované např. v jiných odvětvích. Vytváříte nové vlastní nápady s jasně definovaným přínosem vašich pracovníků.

Nejistota – pravděpodobnost dosažení vašeho výsledku asi nebude 100%, stejně jako nejste schopni na začátku přesně stanovit potřebné zdroje pro dosažení požadovaných výstupů.

Systematičnost – i přes výše uvedený prvek nejistoty je váš projekt plánován, systematicky realizován a dokumentován, tak aby bylo možné následně vytvářet analýzu potřebné realizovatelnosti a efektivity

Převoditelnost a reprodukovatelnost – výstupy vašeho projektu musí být realizovatelné a využitelné v praxi a musí umožňovat případnou reprodukovatelnost postupů při plánování dalších projektů. 

Splňují vaše projekty výše popsané znaky? Pak máte velkou šanci na účast  v programech určených  na podporu projektů ve vývoji a výzkumu a ušetřit tak nemalé finanční prostředky na svém potřebném softwarovém vybavení.  

Vyplňte formulář a přihlašte se do programu podpory.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *