U Uranie 18, Praha 7, CR
+420 725 719 563
petr.hedrlin@3epraha.cz

Inovační vouchery

CAD/CAM pro výzkum, inkubátory a start-upy

Inovační vouchery

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo VI. výzvu programu INOVAČNÍ VOUCHERY.

Nová výzva je určena malým a středním podnikům a je směrována především k rozvoji komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou. 

Příjem žádostí do 31. prosince 2022

 • Firmy mohou získat podporu až 50, 75 nebo 85 procent z prokázaných způsobilých výdajů.
 • Podporovanou aktivitou je nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.
 • Do způsobilých výdajů projektu lze zařadit pouze neinvestiční výdaje.

Nejčastější podporované aktivity

 • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, pokud jsou uvedené činnosti součástí projektu vývoje nebo zavádění nového produktu (výrobku, služby nebo procesu).

 • Návrh nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, nových typů 
  zařízení, výrobků, materiálů a metod.
 • Vývoj softwaru, hardwaru, materiálů, zařízení,prvků systému, prototypu (i jeho výroba 
  následné testování), funkčního vzorku (i jeho výroba a následné testování) v souvislosti
  s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu).
 • Optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů, materiálu s cílem výrazného
  zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy.
 • Modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů v souvislosti s vývojem nebo zaváděním
  nových produktů (výrobku, služby nebo procesu).

Specifické podmínky

Podpora je poskytována do maximální výše 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že
se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na
rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby
a tím možného snížení výkonu ekonomiky.

Platí pro celou ČR kromě Prahy.

Podpora je poskytována pro malé a střední podniky ve třech režimech, v závislosti na požadované výši
způsobilých výdajů projektu, tj. v režimech míry podpory 50 %, 75 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč

 • 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě projektu zabývajících se problematikou sucha
 • 75 % z prokázaných způsobilých
  výdajů v případě projektů nezabývajících se problematikou sucha (viz bod 8.1. Výzvy)

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč

 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Podrobné informace a potřebné materiály najdete na stránkách Agentury pro podnikání a informace (API)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *