U Uranie 18, Praha 7, CR
+420 725 719 563
petr.hedrlin@3epraha.cz

Vítejte na platformě – DASHBOARD

CAD/CAM pro výzkum, inkubátory a start-upy

Vítejte na platformě – DASHBOARD

Platforma 3DEXPERIENCE je cloudové prostředí pro spolupráci, kde mohou všichni členové dané skupiny sdílet informace a nástroje k organizování a tvorbě svých nápadů a produktů.

Základním komunikačním nástrojem je DASHBOARD, nástěnka, která je vstupním prostorem, ze které mají členové vaší skupiny přístup k informacím a přiděleným nástrojům.

DASHBOARD - řídící panel

V horní části nástěnky najdete „řídicí panel“ s ikonami, pod kterými jsou schovány odkazy na aplikace, komunitní a webový obsah, který máte přístupné na své platformě. Řídicí panel ukazuje vaše přístupné role a dashboardy (nástěnky), které jste vytvořili pro sebe nebo svoji komunitu. Také zde vidíte dashboardy, které vám byly zpřístupněny z jiných komunit.

Bez ohledu na to, jakou nástěnku a přístrojový panel používáte, mají všechny nástěnky následující společné prvky.

1 - KOMPAS

Spouští panel pro přehled rolí, aplikací a řešení, které máte na platformě k dispozici

2 - HORNÍ LIŠTA

Na horní liště najdete následující ikony:

Hledat : Umožňuje hledat na platformě 3DEXPERIENCE nebo na aktuální kartě. Výsledky vyhledávání lze upřesnit pomocí 6WTagů.

6WTags : Kliknutím na ikonu značky vedle vyhledávacího pole zobrazíte panel 6WTags, který vám umožní zjistit základní vlastnosti zobrazeného obsahu.

 : Umožňuje přístup k některým parametrům vašeho profilu (status, preference, profil, odhlášeni…).

Oznámení : Otevře 3DNotification Center v podokně v pravém pruhu vašeho dashboardu a zobrazí oznámení, které vám poslal někdo z uživatelů nebo oznámení aplikací a služeb na platformě 3DEXPERIENCE.

Přidat : Umožňuje vytvářet a organizovat vaše dashboardy/nástěnky, pokud k tomu máte oprávnění

Sdílet : Umožňuje sdílet karty nebo panely s ostatními uživateli nebo skupinami uživatelů.

Obsah :  Otevře v podokně na pravé straně řídicího panelu panel 3D Drive, kde můžete bezpečně prohlížet, ukládat, mazat a sdílet soubory online z jakéhokoli zařízení a kdekoli.

Komunity : Otevře komunikátor 3DSwym v podokně na pravé straně řídicího panelu a umožňuje komunikovat s kýmkoliv uvnitř vaší platformy.

Nápověda vám umožní přístup k následujícím položkám:

  • Začínáme: Zobrazí panel se základním přehledem o 3DEXPERIENCE.
  • Uživatelské komunity: Otevře platformy nebo stránky s diskuzními komunitami k dané problematice
  • O platformě – technické informace o platformě, možnost párování mobilního zařízení
  • Získat podporu: Otevře stránku 3DEXPERIENCE na stránce podpory cloudu.
  • GDPR
  • 3DEXPERIENCE User Assistance: Online help průvodce.

3 - ZÁLOŽKY

Karty se používají k uspořádání obsahu, fungují velmi podobně jako karty v prohlížeči

4 - AKČNÍ LIŠTA

Ve spodní části nástěnky najdete tzv. akční lištu.  Tento „panel akcí“ je naplněn funkčními tlačítky podle vybrané aplikace, se kterou chcete pracovat

Aplikace na platformě jsou dvojího typu: nativní aplikace a webové aplikace. 

Nativní aplikace jsou nainstalovány ve vašich zařízeních, jako je počítač, tablet nebo mobilní telefon, a instalace těchto aplikací lze provést přímo z platformy 3DEXPERIENCE

Příkladem nativní aplikace je Connector SOLIDWORKS. Kliknutím na Connector SOLIDWORKS spustíte SOLIDWORKS v počítači, na kterém byl nainstalován, za předpokladu, že je v tomto počítači SOLIDWORKS nainstalován.

Webové aplikace jsou součástí  platformy 3DEXPERIENCE a je možné je používat jen v rámci platformě. 

Příkladem webové aplikace je xDesign nebo  xShape.

DASHBOARD - role

Dashboardy, které máte k dispozici, lze definovat podle rolí, které máte přiřazeny. Role (ROLES) jsou kolekce aplikací, které se vztahují k definovaným oblastem odborných znalostí. 

Příkladem role je 3D Component Designer, 3D Creator nebo 3D Sculptor.

Příkladem aplikací souvisejících s těmito rolemi jsou xDesign pro roli 3D Creator nebo xShape pro 3D Sculptor.

Výběrem role se zobrazí aplikace související s touto rolí. Například role 3D Sculptor vám umožní přístup k aplikacím, které jsou přiřazeny této roli.

Role a aplikace, ke kterým máte přístup, se zobrazují v okně na levé straně řídicího panelu. Tento panel lze zobrazit nebo skrýt kliknutím na kompas 3DEXPERIENCE umístěný v levé horní části řídicího panelu.

Pod kompasem 3DEXPERIENCE můžete změnit způsob zobrazení aplikací, kliknutím na „ozubené kolečko“. Můžete se také přepínat mezi vašimi aplikacemi (ME), aplikacemi vaší společnosti (COMPANY) a aplikacemi obecně přístupnými (WORLD).

Když vyberete možnosti „ME“ a „As Systém Operations“, zobrazí se všechny vám přiřazené role. Výběrem konkrétní role se vám pak zobrazí aplikace spojené s touto rolí. 

Pod oknem „MY ROLES“ najdete okno „My Favorite Apps“  a další okno „My Apps“  Ve složce My Apps vidíte všechny aplikace, ke kterým máte přístup na základě svých rolí.

Můžete si vytvořit svůj seznam oblíbených aplikací přetažením ikony aplikace z My Apps  do My Favorite Apps. Aplikace v části My Favorite Apps  lze přetažením upravovat podle pořadí nebo je odebrat přetažením do koše v pravém horním rohu My Favorite Apps.

DASHBOARD - praktické používání

Při prvním spuštění, bez ohledu na vaše role budete mít výchozí řídicí panel s názvem My First Dashboard. Tato vaše nástěnka se bude skládat ze dvou karet. Karta Getting started poskytuje rychlý přehled o platformě 3DEXPERIENCE, a na kartě Learn the Experience najdete některé základní návody.

Kromě Dashboard dostupné pro vaše role a aplikace a výchozí nástěnky My First Dashboard, můžete  vytvořit i své vlastní „nástěnky“ . Chcete-li vytvořit vlastní dashboard, klikněte na ikonu znaménka plus umístěnou v horním pruhu a vyberte Dashboard.

Řídicí panely lze vytvořit ze šablon, nebo můžete začít s prázdným řídicím panelem.

Prázdný panel se skládá z horní lišty a jedné karty s názvem Nová karta. (New Tab)  Pravděpodobně budete chtít kartu přejmenovat pro lepší orientaci. To provádete klepnutím pravým tlačítkem myši na rozbalovací nabídku vedle karty a výběrem Rename (Přejmenovat).

Další karty lze přidat kliknutím na znaménko plus napravo od poslední karty. Karty jsou účinným způsobem uspořádání widgetů.

Aplikace lze přidat na Dashboard  přetažením ze složky My Apps do prostoru „nástěnky“  Pokud vaše nástěnka obsahuje více karet, přidá se widget k aktivní kartě, která je označena modrým podtržením.

Ke každé „nástěnce“ můžete přidat „příběh“ (Story). Příběhy pomáhají ostatním pochopit to, čemu se na svém dashboardu věnujete.  Jedná se o krátký popis pro dashboard, kartu nebo widget podle vašeho výběru. Na „nástěnce“ můžete mít i více příběhů, proto je důležitý jeho název, Vytvořený příběh si můžete zobrazit výběrem příběhu z rozbalovací nabídky. 

Svůj dashboard můžete také sdílet s ostatními (SHARE). Zadáním e-mailu pozvete své spolupracovníky ke sdílení své „nástěnky“

Vytvořený  dashboard můžete dále upravovat nebo také smazat. Duplikování dashboardu vám umožní použít aktuální dashboard jako šablonu pro nový. Příkazem Manage Dashboard (Správa nástěnek – šipka vedle názvu)  zobrazíte okno, ve kterém jsou zobrazeny všechny vaše dashboardy. Zde můžete přiřadit členy, změnit nastavení a provádět další operace, ke kterým máte přístup prostřednictvím rozbalovací nabídky. Můžete se také přepínat mezi jednotlivými dashboardy a upravovat je.

Přístup ke svým „nástěnkám“ získáte kliknutím na ikonu seznamu, Dashboard list  vlevo od kompasu 3DEXPERIENCE.

Tento příkaz obsahuje nástroje pro vyhledávání a přidání dashboardů, vstup do panelu Manage Dashboards, případně obnovení odstraněných dashboardů. Nejpoužívanější dashboardy můžete přidat do svého oblíbeného seznamu přetažením „nástěnky“ do „My Dashboard“. Ze seznamu oblíbených je odeberete stejným způsobem. Výběrem konkrétního dashboardu a kliknutím na něj se stane aktivní, a můžete v něm pracovat.

Dashboardy  jsou klíčem k navigaci v platformě 3DEXPERIENCE, proto je tento článek rozsáhlejší než obvykle. Sledujte naše další pokračování příspěvků o prostředí platformy 3D EXPERIENCE.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *