Projekty pro vědu a výzkum

Kdo se nezlepšuje, přestává být dobrým Tato slova sice použil v dávném věku anglický vojevůdce Oliver Cromwell, ale jejich význam platí i v dnešním turbulentním světě. A možná ještě více než v dobách jeho válek za anglickou republiku.  Neustálý tlak na tvorbu nových  a zlepšování  starých produktů je alfou a omegou nejen pro samotný vstup…
Více